<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5488465&amp;fmt=gif">
TC_MATERIAL_22_HIGH1ld
Pobierz najnowsze badanie

Polacy czekają na system kaucyjny

W badaniu, które zostało przeprowadzone w lutym 2024 roku, wzięli udział konsumenci pochodzący z każdego województwa w Polsce. Dzięki nim mogliśmy uzyskać odpowiedzi na pytania, które zadają sobie przedstawiciele sklepów, przyszli operatorzy systemu kaucyjnego oraz inni związani z nim interesariusze. Pomogą one nie tylko lepiej zrozumieć ich zachowania i potrzeby, ale też odpowiednio zaplanować model zbiórki. To oni, dzięki odpowiedniej motywacji, będą zwracali opakowania do sklepów uczestniczących w systemie kaucyjnym.

  • Jak Polacy postrzegają system kaucyjny?
  • Czy wprowadzenie systemu kaucyjnego jest dla nich ważne?
  • Jakie są oczekiwania dotyczące wysokości kaucji?
  • Gdzie byłoby nam najwygodniej zwracać opakowania?
  • Czego oczekujemy od punktów zbiórki i recyklomatów


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania!

scan PL report

 

Pobierz teraz nasze badanie

Wypełnij formularz już dziś, a uzyskasz bezpośredni dostęp do pobierania najnowszych badań konsumenckich.